Công trình tiêu biểu

Tòa nhà Trung Yên Plaza

Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị  (UDIC)

Địa chỉ : Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Quy mô: 02 tâng hầm, 25 tầng nổi.

Nội dung thực hiện:

1. Thiết kế, cung cấp và thi công Trạm biến áp 2x1250kVA, hệ thống tủ điện tổng, phân phối và cáp điện động lực trong tòa nhà (THẦU PHỤ)

2. Cung cấp và lắp đặt hệ thống Busway 1000A, 1200A, 2000A (THẦU CHÍNH)

 

Các bài viết khác